U SNĚŽNICE

Vaše šumavské útočiště na Železnorudsku

Novinky

REZERVACE TERMÍNŮ  2020

Vážení hosté,
z provozních důvodů bude možné termíny na letní sezónu (KVĚTEN 2020 - ŘÍJEN 2020) rezervovat až od 30.4.2020.
Děkujeme za pochopení.

Ubytování U sněžnice

____________________________________________________________________________________________

 

GDPR ...
Město Železná ruda vybírá poplatek za rekreační pobyt. Tímto nám, jako provozovateli ubytovacího zařízení, vzniká povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (vycházeje ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění). K identifikaci ubytovaného tuzemského hosta zapisujeme údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště či zaměstnavatele, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Dále evidujeme údaje o datu zahájení a ukončení pobytu. Uvedené osobní údaje je možné zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů také s ohledem na ochranu práv ubytovatele ve smyslu § 5 odst .2, písm. e) zákona o ochraně osobních údajů. Domovní kniha ubytovaných je pro účely případné kontroly Městského úřadu vedena v písemné podobě. 

Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v domovní knize stanovena ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Rozsah údajů zapisovaných do domovní knihy je tímto ustanovením vymezen takto: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.
Údaje z Domovní knihy jsou zabezpečeny proti zneužití. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Více o problematice GDPR viz, odkaz na UOOU: https://www.uoou.cz/c-2-2002-evidence-ubytovanych/ds-2539/p1=3938&archiv=0